1.Herren Pro B

Headcoach:
Simon Cote
Assistantcoach:
Katharina Arnold